Conferința „O tradiție pentru viitor”

Conferința de promovare a valorilor cultural românești

Această conferință anuală are rolul de a valorifica potențialul cultural și uman al intelectualilor și persoanelor în formare, promovarea acestora și semnalarea unei direcții de dezvoltare unitare în diversitate pentru viitor.

Prima ediție a conferinței a avut loc în data de 31 Octombrie 2014, în Sala Bucharest din Hotel Phoenicia, București, cu participarea a peste 200 de invitați din toată țara. Au fost prezenți reprezentanți ai mediului de afaceri, specialiști în diverse domenii, cadre didactice universitare, reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale.
Au avut loc prezentări, luări de cuvânt dezbateri, privind rolul, statul și perspectivele intelectualității romanești în raport cu societatea. Au fost identificate tendințele naționale, regionale, europene și mondiale și s-a urmărit dezbaterea rolului și implicarea intelectualității reunite în jurul principiilor și valorilor ce constituie identitatea de grup.
Rezultatele acestui eveniment s-au concretizat prin publicarea unui volum cu prezentările dezbătute in extenso și transmiterea acestui volum în mod gratuit factorilor de decizie la nivel național, ca pe un element de referință în ceea ce privește identificarea politicilor de dezvoltare viitoare.