Iorga_05

Asociația “SFINX EUROPA” este o organizație neguvernamentală, non-profit, înființată în anul 2014 din dorința unor oameni cu suflet. Membrii asociației sunt persoane care iubesc arta, cultura și care au valori bine definite. Cu toții am ajuns la concluzia că trebuie să avem grijă de țara noastră și de acest popor și credem că prin implicarea constantă în activități culturale și educaționale redăm datoria morală față de țară.

Prioritățile ASOCIAȚIEI SFINX EUROPA sunt:

Promovarea valorilor culturale și spirituale naționale – pentru că sunt cele mai de preț lucruri ale unui popor.

Educarea și instruirea continuă a copiilor, tinerilor și adulților – pentru că fără educație un popor nu poate evolua.

Dezvoltarea economică durabilă în zonele rurale – pentru că subzistența nu ar trebui sa fie un mod de viață.

Promovarea turismului – pentru că avem o țară frumoasă.

Protecția mediului – pentru noi și generațiile următoare.

Caritate – pentru că fiecare din noi putem ajuta pe cineva la nevoie.

 

Aceste priorități definesc activitatea asociației și vor fi susținute prin activități si proiecte cu un impact cât mai mare la nivel național.

Dintre activitățile si proiectele avute în vedere menționăm:

 • Acțiuni culturale pentru promovarea și susținerea valorilor românești și a oamenilor dedicați culturii.
 • Proiecte pentru crearea unui cadru propice schimbului de cunoștințe și informații cultural – educative între români și cetățenii altor țări;
 • Proiecte pentru îmbunătățirea calității educației și facilitarea accesului la educație a copiilor și tinerilor cu dificultăți în acest sens;
 • Programe educative menite să completeze aportul sistemului de învățământ de stat pentru dezvoltarea aptitudinilor copiilor;
 • Proiecte pentru formare continuă pentru facilitarea accesului tinerilor și adulților la piața forței de muncă;
 • Proiecte pentru sprijinirea și susținerea inițiativelor de antreprenoriat în zonele rurale;
 • Proiecte pentru susținerea dezvoltării economiei sociale;
 • Acțiuni și programe pentru promovarea destinațiilor turistice din România, mai ales cele mai puțin cunoscute din zonele rurale;
 • Proiecte pentru sprijinirea inițiativelor în domeniul turismului pentru dezvoltarea și îmbunătățirea ofertei de produse turistice;
 • Proiecte pentru protejarea patrimoniului natural și utimizarea durabilă a resurselor;
 • Acțiuni si evenimente de caritate;